گیت وی های FXS

گیت وی های FXS

تبدیل آنالوگ به دیجیتال بو بالعکس برای سیستم های تلفنی است.یکی از راههای مقرون به صرفه استفاده از تلفن های ویپ می باشد .تلفن های آنالوگ و دستگاههای فکس از طریق سوکت  به گیت وی و از این طریق به سوییچ متصل میشود.همچنین به دلیل ارائه خطوط شهری روی فیبر نوری توسط مخابرات استفاده از این گیت وی ها بیشتر شده است.

به غیراز تلفن های قدیمی می توان اماکان اتصال فکس و دستگاه پوز بانکی امکان پذیر است.

گیت وی VoIP نیوراک مدل MX8G-8FXO-4
گیت وی VoIP نیوراک مدل MX8G-8FXO از پشت

نمایش دادن همه 9 نتیجه

X