چرا خرید تین کلاینت‌ باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود؟

تین کلاینت همچنان که فناوری اطلاعات، توسعه بیشتری می یابد، شبکه ها نیز به عنوان یکی از پیامدهای این توسعه اهمیت بیشتری می یابند. اما شبکه ها فقط منحصر به انواع متداول LANها یا WANها نمی گردند و شبکه سازی...
بیشتر بخوانید